Jak nahlásit havárii

Závady v Koldomu můžete nahlásit ,
panu Drexlerovi, na telefonním čísle 604 322 531.

V případě závažné závady v nočních hodinách nebo momentální nedostupnosti Správce lze havárii nahlásit na dispečink SBD Krušnohor.

Telefon: 476 146 199
E-mail: dispecink@sbdkrusnohor.cz

Bezplatné telefonní číslo pro hlášení havárií:  800 136 018
Na toto číslo můžete bezplatně hlásit havárie všeho druhu včetně závad a uvíznutých osob ve výtazích. Tato bezplatná linka je k dispozici od pondělí do čtvrtka v době od 14:00 do 7:00 hodin, a v pátek v době od 13:00 hodin. V sobotu, v neděli a ve svátek je bezplatná linka k dispozici celých 24 hodin. Hlášení poruch výtahů a uvíznutých osob můžete hlásit bezplatně 24 hodin denně.